1. మానవుని యొక్క మెదడులో 10 కోట్ల కణములు ఉన్నవి.
 2. మానవుని కంటిలో 13 కోట్ల చిన్న చిన్న రాడ్ కణములు, 70 లక్షల కోన్ కణములు, 3 లక్షల నరములతో కలుపబడి ఉన్నవి. ఒక కన్ను తయారు చేయుటకు 2 లక్షల టెలివిజను ట్రాన్స్ మీటర్లు, 2 లక్షల టెలివిజను రిసీవర్లు కావలెను
 3. హార్మోనియంలో 45 కీలు, పియానోలో 88 కీలు, మానవుని చెవిలో 15,000 కీలు ఉన్నాయి
 4. మానవుని శరీరములో 1,00,000 మైళ్ల పొడవైన రక్తనాళములు కలవు. ప్రతి క్షణమునకు 20 లక్షల కణములు తయారగుచున్నవి
 5. మానవుని హృదయము నిముషమునకు 72 సార్లు, రోజుకు ఇంచు మించు 1,00,000 సార్లు, సంవత్సరమునకు 4 కోట్ల సార్లు ఎటువంటి విశ్రాంతి లేకుండా కొట్టుకొనుచున్నది
 6. మానవుని జీవితకాలములో హృదయములోని ఒక చిన్న కండరము 30 కోట్ల సార్లు సంకోచ వ్యాకోచములు చేయును
 7. మానవుని శరీరములోని రసాయన పదార్ధములన్నీ కొనాలి అంటే 2 కోట్ల 70 లక్షల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది. మనిషి చనిపోయాక అమ్మితే 6 రూపాయల 45 పైసలు వచ్చును
 8. మనిషి నవ్వటానికి శరీరములో 17 కండరములు కోపపడటానికి 43 కండరములు పనిచేస్తాయి
 9. మనిషి చర్మములొ 46 మైళ్ళ పొడవైన నాడులు ఉన్నాయి
 10. మనిషి శరీరములోని రక్తనాళములు అన్నీ ఒకదానికి ఒకటి జోడిస్తే 1,00,000 మైళ్ల పొడవు ఉండును
 11. మానవుని నాలుక పైన రుచిని తెలుపటానికి 3000 రకాల బుడిపెలు ఉంటాయి
 12. ఆరోగ్యము కల మనిషి ఒకరోజులో 23000 సార్లు శ్వాస పీల్చును
 13. మనిషి చేతివేళ్ల చర్మము మీద ప్రతి చదరపు అంగుళానికి 3000 స్వేద గ్రంధులు ఉన్నాయి
 14. మనిషి తలపై సగటున 1,00,000 వెంట్రుకలు ఉంటాయి
 15. మానవుని పంటి దవడ 276 కేజీల కంటే ఎక్కువ బరువు ఆపగలదు
 16. మానవుని శరీరములో 206 ఎముకలు కలవు
 17. మనిషి జీవితకాలములో 16,000 గాలన్ల నీరు తాగుతాడు
 18. మనిషి నోటిలో రోజుకు 2 నుండి 3 పాయింట్ల జీర్ణరసము ఏర్పడుతుంది
 19. మనిషి జీవితకాలములో గుండె 100 ఈతకోలనులు నింపగలిగిన రక్తము పంపు చేస్తుంది
 20. మానవుని శరీరములో నాలుకయే బలమైన కండరము
 21. మానవుని శరీరములో 100 ట్రిలియను కణములు ఉంటాయి
 22. మానవుని మెదడులో 80% నీరు ఉంటుంది
 23. మానవుని మెదడుకు నొప్పి తెలియదు
 24. మానవుని శరీర బరువులో ఎముకుల వంతు 14% ఉంటుంది
 25. మానవుని వ్రేళ్ల కొనలకు శరీర బరువును మొత్తము ఆపగల శక్తి ఉంటుంది
 26. మానవుని ఎముకలు బయటికి గట్టిగాను లోపల మెత్తగాను ఉంటాయి. వీటిలో 75% నీరు ఉంటుంది
 27. తుమ్ము గంటకు 100 మైళ్ళ వేగముతో ప్రయాణిస్తుంది
 28. చేతి వ్రేళ్ల గోళ్ళు కాలి వ్రేళ్ల గోళ్ల కన్నా 4 రెట్లు తొందరగా పెరుగును
 29. స్త్రీ గుండె పురుషుని గుండె కన్నా ఎక్కువ వేగముగా కొట్టుకుంటుంది.
 30. స్త్రీలు పురుషుల కన్నా ఎక్కువసార్లు కనురెప్పలు అర్పుతారు
 31. రక్తము నీరుకన్నా కుడా 6 రెట్లు చిక్కగా ఉంటుంది
 32. మానవుని మూత్రపిండములు నిముషమునకు 3 లీటర్ల రక్తమును శుద్ది చేయును. రోజుకు 1.4 లీటర్ల ముత్రమును విసర్జించును
 33. స్త్రీ శరీరములో 5 లీటర్ల రక్తము, పురుషుని శరీరములో 5.6 లీటర్ల రక్తము ఉంటాయి
 34. మానవుని గుండె రక్తమును 9 మీటర్ల ఎత్తు వరకు చిమ్మకలిగిన శక్తి కలిగి ఉంటుంది
 35. మానవుని శరీరములో రక్త ప్రసరణ జరగని ఒకే ఒక్క ప్రాంతము కంటిలోని కరోన
 36. ఒక ఎర్ర రక్తకణమునకు శరీరము మొత్తము చుట్టి రావటానికి 20 సెకన్ల సమయము పడుతుంది
 37. రక్తములోని ప్రతి చుక్క కుడా శరీరము చేత రోజుకి 300 సార్లు శుద్ది చేయబడుతుంది
 38. మానవుని జుత్తు, చేతి గోళ్ళు చనిపోయిన తరువాత కుడా పెరుగుతాయి
 39. మనిషి గొంతులో ఉండే హ్యోఇడ్ అనే ఎముక శరీరములోని వేరే ఏ ఎముకతోను అతుకబడి ఉండదు
 40. మనిషి పుర్రె 10 సంవత్సరములకు ఒకసారి మారుతూ ఉంటుంది
 41. మనిషి మెదడులోని కుడిబాగము శరీరములోని ఎడమబాగమును, మెదడులోని ఎడమబాగము శరీరములోని కుడిబాగమును అదుపు చేయును
 42. మనిషి ఏమి తినకుండా 20 రోజులు, ఏమి త్రాగకుండా 2 రోజులు బ్రతుకును
 43. మనిషి ముఖములో 14 ఎముకలు ఉండును
 44. మానవుని నాడి నిముషమునకు 70 సార్లు కొట్టుకొనును
 45. ప్రతి 7 రోజులకు ఒకసారి శరీరములోని ఎర్ర రక్తకణములలో సగము మార్పిడి చేయబడును
 46. మనిషి దగ్గినపుడు గాలి శబ్ద వేగముతో ప్రయాణము చేయును
 47. ఆహారము నోటిలోనుండి పొట్ట లోపలికి చేరటానికి 7 సెకన్ల సమయము పడుతుంది
 48. మనిషి శరీరములో 75% నీరు ఉంటుంది
 49. మనిషి కంటితో 4 మిలియను కాంతి సంవత్సరముల దూరము (140,000,000,000,000,000,000 మైళ్ళు) చూడవచ్చు.