• ప్రస్తుతము వరకు శాస్త్రజ్ఞుల లెక్కల ప్రకారము కనుగొనబడినవి. కనుగోనబడవలసినవి ఇంకా కొన్ని వేల సంఖ్యలో ఉండవచ్చు అని అంచనా.
 • వెన్నెముక కలిగిన జీవులు – 80,500
 • వెన్నెముకలేని జీవులు – 67,55,830
 • మొక్కల జాతులు – 4,00,000
 • సౌర కుటుంబము యొక్క అడ్డు కొలత 6 బిలియన్‌ మైళ్లు
 • మన పాల పుంత/నక్షత్ర మండలము లో సుమారుగా 400 బిలియన్‌ నక్షత్రాలు కలవు.
 • మనకు దగ్గరగా ఉన్న నక్షత్రము ఆల్ఫా సెంటారి, 26 ట్రిలియన్‌ మైళ్లు లేదా 5 కాంతి సంవత్సరాల దూరము
 • కాంతి సెకనుకు సుమారుగా 1,86,324 మైళ్లు మరియు సంవత్సరానికి 8 ట్రిలియన్‌ మైళ్లు ప్రయాణిస్తుంది.
 • కాంతి ఉత్తర దిక్కు నక్షత్రము నుండి భూమికి చేరటానికి 400 సంవత్సరాలు పడుతుంది
 • మనకు దగ్గరగా ఉన్న నక్షత్ర మండలము గ్రేట్‌ నెబులా నుండి 7,00,000 సంవత్సరాలు పడుతుంది
 • మనం టెలిస్కొపు తోటి చూడ దగిన సుదూరమైన నక్షత్ర మండలము నుండి 500 మిలియన్‌ సంవత్సరాలు పడుతుంది
 • మన పాల పుంత లాంటి నక్షత్ర మండలములు సుమారు 100 బిలియన్‌ ఉండవచ్చని శాత్రవేత్తల అంచనా.
 • మొత్తం 100 బిలియన్‌ నక్షత్ర మండలముల లో 70 సెక్స్టిలియన్‌ నక్షత్రాలు ఉండవచ్చని అంచనా.
 • భూమి యొక్క చుట్టు కొలత 25,000 మైళ్లు. మిగతా గ్రహాలతో పోల్చితే భూమి చిన్నది క్రింద లెక్క.
 • సూర్యుడు భూమి కన్నా 3 మిలియన్‌ రెట్లు పెద్ద.
 • గురు గ్రహం భూమి కన్నా 1400 రెట్లు పెద్దది
 • శని గ్రహం భూమి కన్నా 1100 రెట్లు పెద్దది
 • యురేనస్‌ భూమి కన్నా 800 రెట్లు పెద్దది
 • సూర్యుడు భూమి నుంచి 93 మైళ్ల దూరం లో ఉన్నాడు. మిగతా నక్షత్రాలతో పోల్చుకుంటే 3,00,000 రెట్లు దగ్గర
 • సూర్యుడి యొక్క అడ్డు కొలత 8,65,400 మైళ్లు. చుట్టు కొలత 2,77,7000 మైళ్లు.
 • ఆంటేర్స్‌ నక్షత్రం యొక్క అడ్డు కొలత 390 మిలియన్‌ మైళ్లు.
 • ఎప్సిలాన్‌ అరిగే నక్షత్రం యెక్క అడ్డు కొలత 4 బిలియన్‌ మైళ్లు.
 • మన సౌర కుటుంబంలో 9 పెద్ద గ్రహాలు, 31 ఉపగ్రహాలు ఉన్నాయి.
 • సూర్యుని యెక్క ఉపరితలం మీద ఉష్ణోగ్రత 12,000 డిగ్రీల ఫారెన్‌ హీట్‌
 • సూర్యుని యెక్క మద్యలో 4,00,00,000 (4 కోట్లు) డిగ్రీల ఫారెన్‌ హీట్‌
 • సూర్యుని యెక్క ఉపరితలం మీద నుంచి రవ్వలు 25,000 నుండి 5,00,000 మైళ్ల ఎత్తుకు లేస్తాయి
 • సూర్యుడు తన కక్ష్య చుట్టూ ఒక సారి తిరగటానికి 25 రోజులు పడుతుంది.
 • సూర్యుని యొక్క వేగం సెకనుకు 12 మైళ్లు
గ్రహము అడ్డుకొలత (మైళ్లు) కక్ష్య చుట్టుకొలత (మిలియనుమైళ్లు) ఒకసారి తిరగటానికి పట్టే కాలము
బుదుడు 3,000 36 88 రోజులు
కుజుడు 7600 67.2 225 రోజులు
భూమి 7927 92.9 365.25 రోజులు
అంగారకుడు 4200 141.5 687 రోజులు
గురుడు 88,700 483.3 12 సంవత్సరాలు
శని 75,100 886.1 29.5 సంవత్సరాలు
యురేనస్ 30,900 1783 84 సంవత్సరాలు
నెప్ట్యూన్ 27,700 2793 165 సంవత్సరాలు
ప్లూటో 3,600 3666 284.5 సంవత్సరాలు
 • చంద్రుడు భూమి నుంచి 221000 నుండి 253000 మైళ్ల దూరంలో ఉన్నాడు.
 • చంద్రుడి గురించి వాక్యములో 62 సార్లు చెప్పబడింది
 • ప్రతి సంవత్సరం 12 తోక చుక్కలు కనబడతాయి. అవి మరలా భూమిని చేరటానికి 1000 సంవత్సరాలు పడుతుంది.
 • కొన్ని తోక చుక్కలు భూమి కన్నా పెద్దగా ఉంటాయి
 • 1811 అనే తోక చుక్క తల యొక్క అడ్డు కొలత 1,12,000 మైళ్లు. తోక పొడుగు 112,000,000 మైళ్లు
 • భూమి తన చుట్టూ తాను గంటకు 1000 మైళ్ల వేగంతో తిరుగుతుంది
 • సూర్యుని చుట్టూ భూమి తిరిగే వేగం గంటకు 66,700 మైళ్లు అనగా రోజుకు 6 మిలియన్‌ మైళ్లు

కొలతలు

 • 1 మైలు = 6 కిలోమీటర్లు
 • 1 లక్ష = 100 వేలు
 • 1 మిలియన్‌ = 10 లక్షలు
 • 1 కోటి = 100 లక్షలు లేదా 10 మిలియన్‌
 • 1 బిలియన్‌ = 10 కోట్లు
 • 1 ట్రిలియన్‌ = 100 కోట్లు లేదా 10 బిలియన్‌
 • 1 సెక్స్టిలియన్‌ = 1 పక్కన 22 సున్నాలు (10000000000000000000000)